Abameme

Film 1

 

 

Konturlinje

Konturlinje
 

Se på en negl fra siden.

Konturlinjen går langs ryggsiden av neglen og er en del av en sirkel.

Konturlinjens høyeste område skal være midt på Neglens lengde*.

 

* Hvis den frie kanten på neglen er lenger enn definisjonen - Neglesengens lengde - blir den frie kanten som er lenger enn dette evaluert som C-kurve - forfra og det høyeste området på neglen blir aldri plassert lenger ut enn der fingertuppen stopper.